Provedena edukacija ravnatelja, stručnih suradnika, nastavnika i mentora za rad s učenicima s teškoćama

by | ruj 1, 2023

U razdoblju od lipnja do rujna 2023. u sklopu projekta KaRijERA i JA održano je stručno usavršavanje ravnatelja, stručnih suradnika, nastavnika i mentora za rad s učenicima s teškoćama.
Usavršavanje je uključivalo edukacije i radionice za oblikovanje individualiziranih programa i načina prilagodbe gradiva za učenike s teškoćama. U sklopu aktivnosti izrađena je i tiskana brošura o specifičnim teškoćama učenja te je osiguran i software i web aplikacija prilagođena za osobe s disleksijom i ostalim teškoćama čitanja.
Aktivnost je provela tvrtka OMOLAB komunikacije d.o.o.

Povezani projekti

RCK STRUKA
RCK Karijera
RCK STRUKA
X
Skip to content