Modernizacija strukovnih programa prilagođenih učenicima s teškoćama i osobama s invaliditetom

by | lip 30, 2021

U partnerstvu s Savezom udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Tehnička škola Karlovac prilagođava programe za zanimanja Elektrotehničar i Tehničar za mehatroniku učenicima s teškoćama i osobama s invaliditetom.

Do sada je izrađena analiza postojećih modela obrazovanja učenika s teškoćama i osoba s invaliditetom, razvijen je upitnik i provedeno je istraživanje o kompetencijama nastavnika u radu s učenicima s teškoćama u razvoju. U suradnji s Specijalističkom ordinacijom medicine rada dr. Nade Strikić definiraju se kriteriji učenika s teškoćama u razvoju za upis u strukovne programe Elektrotehničar i Tehničar za mehatroniku.

Povezani projekti

RCK STRUKA
RCK Karijera
RCK STRUKA
Skip to content