Modernizacija programa za učenike s teškoćama i osobe s invaliditetom

by | lip 30, 2021

Tehnička škola Karlovac u suradnji sa Savezom udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije ima u planu prilagoditi program za zanimanje strojarski računalni tehničar učenicima s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Osim navedenih partnera u ovoj aktivnosti sudjeluju i liječnice Specijalističke ordinacija medicine rada dr. Nada Strikić i dr. Željka Ilić.

Partneri su izradili analizu postojećeg modela obrazovanja učenika s teškoćama i osoba s invaliditetom te je provedeno istraživanje o kompetencijama nastavnika u radu s učenicima s teškoćama u razvoju.

 

 

Povezani projekti

Karijera i ja
RCK STRUKA
RCK Karijera
Skip to content