O projektu

opis projekta

Projekt „STRuKA i TI“ odnosi se na rješavanje problema sustava strukovnog obrazovanja u vidu zastarjelosti standarda zanimanja i kvalifikacija, kurikuluma, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom u podsektoru strojarstva. Regionalni centar kompetentnosti u podsektoru strojarstva bit će smješten na 1. katu zgrade Oružarne u samom centru grada Karlovca.
Provedba ovog projekta omogućit će razvijanje kvalitetnih kadrova koji će kroz školovanje ovladati svim vještinama i kompetencijama koje su tražene od strane realnog sektora. Broj učenika uskladit će se s potrebama tržišta rada te će se nakon završetka školovanja moći uspješno uključiti na regionalno tržište rada.

Cilj projekta

Cilj projekta STRuKA i TI“ je uspostaviti programske i kadrovske uvjete koji će unaprijediti učenje temeljeno na radu za učenike i odrasle polaznike strukovnog obrazovanja u podsektoru strojarstva Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Karlovac, u svrhu povećanja zapošljivosti i mogućnosti za daljnje obrazovanje. Provedba ovog projekta omogućit će razvijanje kvalitetnih kadrova koji će kroz školovanje ovladati svim vještinama i kompetencijama koje su tražene od strane realnog sektora. Broj učenika uskladit će se s potrebama tržišta rada te će se nakon završetka školovanja moći uspješno uključiti na regionalno tržište rada.

Aktivnosti projekta

  1. Uspostava organizacije rada i razvoja RCK
  2. Razvoj i unapređenje te provedba redovitoga strukovnog obrazovanja
  3. Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora za provedbu redovitoga strukovnog obrazovanja
  4. Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra
  5. Promidžba i vidljivost
  6. Upravljanje projektom

Ciljne skupine

  • Odgojno-obrazovni radnici (ravnatelji, nastavnici, stručni suradnici i administrativno osoblje),
  • Učenici upisani u ustanove strukovnog obrazovanja,
  • Odrasli polaznici.
RCK Karlovac
RCK Karlovac
RCK Karlovac
RCK Karlovac

Rezultat projekta

Projekt će rezultirati razvojem i modernizacijom strukovnog obrazovanja, povećanjem kvalitete učenja temeljenog na radu što će potaknuti veći interes učenika za strukovna zanimanja i omogućiti stjecanje kompetencija učenika za lakše uključivanje na tržište rada kao i nastavak obrazovanja.

 

Naziv projekta STRuKA i TI
Šifra projekta UP.03.3.1.04.0008 
Ime korisnika Tehnička škola Karlovac
Ukupna vrijednost 27.623.493,09 HRK
Iznos EU potpore 27.623.493,09 HRK
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Razdoblje provedbe projekta 26.2.2020.-27.12.2023.

Voditelj projekta

Sanjin Brajković
Mob: +385 95 524 8282
E-mail: sanjin.brajkovic@uciliste-praxis.hr

RCK Karlovac
RCK Karlovac
X
Skip to content